• Slide 1 - podstrona

Regulamin Parku Tematycznego Świat Labiryntów

I. Ogólne przepisy porządkowe


1. Warunkiem przebywania na terenie Świata Labiryntów jest wykupienie biletu wstępu
2. Ze względu na sezonowość atrakcji godziny otwarcia są różne o różnych porach roku. Aktualne godziny i terminy otwarcia dostępne są na stronie www.swiatlabiryntow.pl.
3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Świata Labiryntów wyłącznie pod opieką dorosłych (opiekunów).
5. Jeden dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie 4 dzieci.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Świata Labiryntów osobom nietrzeźwym oraz wyproszenia z terenu osób zachowujących się niewłaściwie.
7. Ze względu na charakter imprezy – plenerowa w polu, należy być ubranym odpowiednio do pogody.
8. Obowiązuje zakaz wstępu na teren po godzinach otwarcia. Wszelkie nieuprawnione wejścia będą zgłaszane policji.
9. Zakazuje się publikowania w Internecie wszelkich zdjęć przedstawiających zagadki, pytania i odpowiedzi oraz inne elementy będące częścią zabawy w labiryncie drewnianym oraz kukurydzianym. Wszystkie te elementy są objęte prawami autorskimi.

II. Na terenie Świata Labiryntów obowiązuje bezwzględny zakaz:

a. Poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami. Osoby wchodzące w pole kukurydzy w miejscach niedozwolonych będą proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy.
b. Palenia tytoniu. Palić można jedynie w miejscach wskazanych przez organizatora.
b. Przebywania poza godzinami otwarcia,
c. Wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
d. Niszczenia zieleni,
e. Zaśmiecania terenu,
f. Wstępu w obuwiu na wysokim obcasie
g. Spożywania napojów alkoholowych.
h. Wchodzenia na teren Świata Labiryntów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

 

znaki zakazu

 

III. Bezpieczeństwo zwiedzających


1. Zwiedzający mogą poruszać się na terenie labiryntu wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach.
2. Zwiedzającym nie wolno wchodzić poza żadne bariery ani ogrodzenia.
3. Zwiedzającym nie wolno wspinać się na barierki mostów oraz wież.
4. Zwiedzającym nie wolno przechodzić pod ścianami labiryntu drewnianego.
5. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Świata Labiryntów.
6. Dzieci mogą wchodzić na mosty jedynie pod opieką dorosłych.
7. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką dorosłych.
8. Przez cały czas zabawy na terenie Świata Labiryntów Bliziny dzieci pozostają pod opieką swoich opiekunów.
9. Pracownicy Świata Labiryntów Bliziny nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników zabawy.
8. Apteczka znajduje się przy kasach.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.